Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Bắt đầu ở vế trái.
Bước 2
Quy đổi sang sin và cosin.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết ở dạng sin và cosin bằng đẳng thức thương số.
Bước 2.2
Áp dụng đẳng thức nghịch đảo cho .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 3.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Bước 4
Vì hai vế đã được chứng minh là tương đương, nên phương trình là một đẳng thức.
là một đẳng thức
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.