Kiếm tiền từ kinh nghiệm của chúng tôi

Chương trình liên kết

Mathway cung cấp cho học sinh các công cụ cần thiết để nắm vững và giải các bài toán của họ. Giờ đây bạn có thể thêm Mathway vào trang web của mình để kiếm tiền chỉ với ba bước đơn giản:

Bước 1

Chèn mã liên kết vào trang web của bạn

Bước 2

Khách truy cập sử dụng Mathway mà không cần rời khỏi trang web của bạn

Bước 3

Kiếm tiền khi khách truy cập thực hiện mua hàng

Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.