Hơn 5 tỉ bài toán đã được giải

Về Mathway

Mathway cung cấp cho học sinh các công cụ cần thiết để học sinh có thể hiểu và giải các bài toán. Với hàng triệu người dùng và hàng tỉ bài toán đã được giải, Mathway là nguồn giải toán hàng đầu cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu lâu dài của Mathway là cung cấp hỗ trợ chất lượng cao theo yêu cầu về toán học cho mọi học sinh. Mathway là sự cố gắng mang đầy tham vọng và sáng tạo lâu dài nhằm mang đến ngày càng nhiều tính năng cho người dùng.

Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.