Cảm ơn bạn đã sử dụng Mathway

Chính sách Quyền riêng tư

Lần sửa đổi gần nhất: Ngày 1 tháng 6 năm 2020

Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách Mathway, LLC ("Mathway", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web, ứng dụng di động, và các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ"), liên hệ với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi, hoặc thực hiện các tương tác khác với chúng tôi.

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa lại ngày ở phần đầu của chính sách, và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm một tuyên bố vào trang web chính của chúng tôi hoặc gửi thông báo cho bạn). Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách Quyền riêng tư bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi để được cập nhật về thông tin của chúng tôi và các lựa chọn dành cho bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin nhận dạng như tên và địa chỉ email của bạn. Khi bạn đăng ký tài khoản cơ bản, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của bạn. Khi bạn đăng ký tài khoản premium, chúng tôi cũng thu thập tên, thông tin thanh toán và quốc gia cũng như hồ sơ dịch vụ đã mua. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khi bạn yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với chúng tôi, bao gồm tên của bạn và bất kỳ thông tin nào khác bạn chọn để cung cấp.

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về các tương tác của bạn, bao gồm:

 • Các bài toán bạn nhập vào: Chúng tôi thu thập thông tin về các bài toán bạn nhập vào và đáp án của chúng.
 • Hoạt động internet và mạng: Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, bao gồm loại trình duyệt bạn sử dụng, phiên bản ứng dụng, thời gian truy cập, các trang đã xem, địa chỉ IP của bạn và trang bạn đã truy cập trước khi chuyển hướng đến Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về máy tính hoặc thiết bị di động bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, mã nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin mạng di động.
 • Thông tin được thu thập bởi cookies và các công nghệ theo dõi tương tự: Chúng tôi (và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin, bao gồm cookies và tệp chỉ báo. Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng hoặc trong bộ nhớ thiết bị của bạn để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ và trải nghiệm của bạn, xem các khu vực và tính năng nào của Dịch vụ của chúng tôi là phổ biến và đếm số lượt truy cập. Tệp chỉ báo (còn được gọi là "nhãn pixel" hoặc "clear GIFs") là hình ảnh điện tử có thể được sử dụng trong Dịch vụ hoặc email của chúng tôi và giúp phân phối cookies, đếm lượt truy cập và hiểu cách sử dụng và hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Dưới đây là các đối tác chúng tôi hợp tác để đặt cookies trên trang web của chúng tôi:
  • Google (để giúp ước lượng cách người dùng tương tác với nội dung của chúng tôi, để lưu trữ các hướng dẫn trên YouTube và cung cấp các tùy chọn đăng nhập bổ sung)
  • Facebook (để giúp ước lượng cách người dùng tương tác với nội dung của chúng tôi và cung cấp các tùy chọn đăng nhập bổ sung)
  • Amazon (để cung cấp các tùy chọn thanh toán bổ sung)
  • Recurly (để cung cấp các dịch vụ thẻ tín dụng và đăng ký)
  • Freestar (để cung cấp quảng cáo đã được tối ưu hóa và được nhắm đến các khách hàng tiềm năng)

Để biết thêm thông tin về cookies và cách vô hiệu hóa chúng, hãy xem Lựa chọn của bạn bên dưới.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để truyền đạt với bạn về Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để giám sát và phân tích xu hướng, cách sử dụng và các hoạt động liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, và để phát hiện, điều tra và ngăn chặn các giao dịch gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác và bảo vệ quyền và tài sản của Mathway và những người khác.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn như sau hoặc như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ mà thực hiện dịch vụ cho chúng tôi, ví dụ như xử lý các thanh toán thay mặt chúng tôi;
 • Đáp lại yêu cầu cung cấp thông tin, nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp hoặc tuân theo yêu cầu của bất kỳ luật hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào, bao gồm các yêu cầu hợp pháp của chính quyền nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật;
 • Nếu chúng tôi tin rằng hành động của bạn không phù hợp với các thỏa thuận hoặc các chính sách người dùng của chúng tôi, nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm luật pháp, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của Mathway hoặc người khác;
 • Liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán của bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản của công ty, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác;
 • Giữa và trong số Mathway và các công ty mẹ hiện tại và tương lai của chúng tôi, các chi nhánh, các công ty con và các công ty khác thuộc quyền kiểm soát và sở hữu chung; và
 • Với sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của bạn.

Các dịch vụ quảng cáo và phân tích được cung cấp bởi các bên khác

Chúng tôi có thể cho phép người khác cung cấp dịch vụ phân tích và phục vụ các quảng cáo thay mặt chúng tôi trên trang web và trong các ứng dụng di động. Các đơn vị này có thể sử dụng cookies, các tệp chỉ báo, số nhận dạng thiết bị và các công nghệ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ và các trang web và ứng dụng khác, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, thông tin mạng di động, các trang được xem, thời gian trên trang hoặc trong các ứng dụng, các liên kết được nhấp vào và thông tin chuyển đổi của bạn (nhưng KHÔNG bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại của bạn). Thông tin này có thể được Mathway và những người khác sử dụng, trong số những thứ khác, để phân tích và theo dấu dữ liệu, xác định mức độ phổ biến của nội dung nhất định, cung cấp quảng cáo và để nội dung nhắm đến sở thích của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và các trang web khác, và hiểu rõ hơn về hoạt động trực tuyến của bạn. Để biết thêm thông tin về các quảng cáo dựa trên sở thích, hoặc từ chối sử dụng thông tin duyệt web của bạn cho mục đích quảng cáo theo hành vi, vui lòng truy cập www.aboutads.info/choices. Thiết bị của bạn cũng có thể bao gồm một tính năng ("Giới hạn theo dõi quảng cáo" trên iOS hoặc "Từ chối quảng cáo dựa theo sở thích" hoặc "Từ chối cá nhân hóa quảng cáo" trên Android) cho phép bạn từ chối việc một số thông tin nhất định được thu thập thông qua các ứng dụng để sử dụng cho các mục đích quảng cáo theo hành vi.

Chuyển thông tin đến Hoa Kỳ

Mathway có trụ sở tại Hoa Kỳ và chúng tôi xử lý và lưu trữ thông tin tại Hoa Kỳ. Do đó, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn đến, hoặc lưu trữ tại, hoặc truy cập ở các khu vực có thẩm quyền mà có thể không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương như khu vực có thẩm quyền ở đất nước của bạn.

Lựa chọn của bạn

Thông tin tài khoản

Bạn có thể cập nhật địa chỉ email của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại www.mathway.com/contact, nhưng hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin cụ thể theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.

Cookies

Hầu hết các trình duyệt web được đặt để chấp nhận cookies theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc từ chối cookies trình duyệt. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn xóa hoặc từ chối cookies, điều này có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin khuyến mãi

Bạn có thể từ chối nhận email quảng cáo bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn trong các email đó. Nếu bạn chọn từ chối, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các email không quảng cáo, chẳng hạn như các email về tài khoản của bạn hoặc các mối liên hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.

Thông báo/cảnh báo đẩy qua di động

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể gửi các thông báo hoặc các cảnh báo đẩy quảng cáo và không quảng cáo đến thiết bị di động của bạn. Bạn có thể tắt các tin nhắn này bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trên thiết bị di động của bạn.

Quyền riêng tư của bạn ở California

Nếu bạn là một cư dân ở California, vui lòng xem lại các tiết lộ quyền riêng tư bổ sung này, trong đó cung cấp tóm tắt về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và giải thích các quyền của bạn theo Luật Quyền tiêng tư của người dùng California ("CCPA").

Danh mục thông tin chúng tôi thu thập, sử Dụng và tiết lộ cho mục đích kinh doanh: Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây, như được mô tả trong phần "Thông tin chúng tôi thu thập" ở trên:

 • Thông tin nhận dạng, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ IP
 • Thông tin thương mại, chẳng hạn như hồ sơ mua hàng và thông tin thanh toán
 • Thông tin hoạt động Internet hoặc mạng điện tử khác, chẳng hạn như nhật ký dữ liệu, và thông tin về các thiết bị và máy tính bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi
 • Thông tin khác bạn cung cấp, chẳng hạn như tin nhắn cho dịch vụ khách hàng
 • Suy luận rút ra từ bất kỳ điều nào ở trên

Chúng tôi thu thập thông tin này từ bạn, các thiết bị của bạn, hoặc như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sử dụng các danh mục thông tin cá nhân này như được mô tả trong phần "Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập" ở trên, và chúng tôi tiết lộ các danh mục thông tin cá nhân này cho mục đích kinh doanh như được mô tả ở trên và trong phần "Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập".

Các quyền của bạn. Cư dân California có quyền yêu cầu quyền truy cập hoặc xóa thông tin cá nhân của họ, yêu cầu thêm chi tiết về cách xử lý thông tin của chúng tôi, và yêu cầu không bị phân biệt đối xử. Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại www.mathway.com/contact. Nếu bạn có tài khoản trả phí và muốn truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Để thực hiện các quyền này, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình để bảo vệ an ninh và thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ xác minh yêu cầu của bạn bằng cách gửi email đến địa chỉ email chúng tôi có trong hồ sơ, và yêu cầu bạn xác nhận yêu cầu của mình bằng cách trả lời email đó. Để chỉ định một người được ủy quyền thực hiện các quyền này thay mặt bạn, bạn phải cung cấp cho người được ủy quyền giấy ủy quyền hoặc văn bản viết tay và có chữ ký để gửi yêu cầu cũng như xác minh trực tiếp danh tính của bạn với chúng tôi, và trực tiếp xác nhận với chúng tôi rằng bạn đã cung cấp cho người được ủy quyền giấy phép để gửi yêu cầu. Lưu ý rằng ngay cả khi chúng tôi tôn trọng yêu cầu xóa thông tin của bạn, chúng tôi vẫn có thể giữ lại một số thông tin theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Việc bán thông tin cá nhân. Mathway không bán thông tin mà trực tiếp xác định khách hàng của chúng tôi chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email của họ. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng các đối tác tiếp thị và quảng cáo, và chúng tôi chia sẻ cookies, địa chỉ IP, và số nhận dạng thiết bị với họ để họ có thể giúp chúng tôi quảng bá Dịch vụ của mình. Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo được nhắm đến khách hàng tiềm năng như được mô tả trong phần "Dịch vụ quảng cáo và phân tích do người khác cung cấp" ở trên.

Thông tin của trẻ em

Dịch vụ không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải cung cấp sự đồng ý đã được xác minh đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em. Mathway sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào từ một người mà Mathway biết là trẻ em dưới 13 tuổi nếu cha mẹ hoặc người giám hộ của họ không cung cấp sự đồng ý như vậy.

Liên kết

Trang web và/hoặc ứng dụng Mathway có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Mathway không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách và hoạt động bảo mật của các trang web đó. Mathway khuyến khích bạn đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này; các quy định về quyền riêng tư của họ có thể khác với chúng tôi.

Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại www.mathway.com/contact.

Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.
Cookies & Quyền riêng tư
Trang web này sử dụng cookies để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất.
Thông tin khác