Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Để chuyển số đo độ ở dạng thập phân sang độ, phút và giây, giữ nguyên phần nguyên của nó. Nhân phần thập phân với . Phần nguyên trở thành phút.
Bước 2
Nhân với .
Bước 3
Lấy số thập phân còn lại và nhân với và lấy phần nguyên để tìm giây.
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Lấy ba tập hợp các số nguyên không âm và kết hợp chúng, sử dụng các ký hiệu cho độ , phút , và giây .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.