Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Đây là phương trình đường cong cardioid.
Đường cong Cardioid
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.