Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để chuyển số đo độ sang radian, ta nhân với , vì một vòng tròn tương ứng với hoặc radian.
radian
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
radian
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
radian
Bước 2.3
Viết lại biểu thức.
radian
radian
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.