Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Khi hai đại lượng biến có tỉ lệ không đổi, mối liên hệ của chúng được gọi là tỉ lệ thuận. Người ta nói rằng một biến biến đổi theo tỉ lệ thuận khi biến còn lại biến đổi. Phương trình cho tỉ lệ thuận là , trong đó là hằng số tỉ lệ.
Bước 2
Giải phương trình cho , hằng số biến thiên.
Bước 3
Thay thế biến bằng các giá trị thực tế.
Bước 4
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 5
Dùng mô hình tỉ lệ thuận để viết phương trình.
Bước 6
Thay giá trị của vào mô hình tỉ lệ thuận.
Bước 7
Rút gọn kết quả để tìm phương trình tỉ lệ thuận.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.