Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Điểm này nằm ở góc phần tư thứ hai vì âm và dương. Các góc phần tư được đặt tên theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu ở phía trên bên phải.
Góc phần tư
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.