Giải tích sơ cấp Ví dụ

Xác định xem biểu thức có phải là một số chính phương không
Bước 1
Một tam thức có thể là một số chính phương nếu nó thỏa mãn các điều sau:
Số hạng thứ nhất là một số chính phương.
Số hạng thứ ba là một số chính phương.
Số hạng giữa là hoặc nhân với tích căn bậc hai của số hạng đầu tiên và căn bậc hai của số hạng thứ ba.
Bước 2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 3
Tìm , cũng là căn bậc hai của số hạng thứ ba . Căn bậc hai của số hạng thứ ba là , vì vậy số hạng thứ ba là một số chính phương.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại ở dạng .
Bước 3.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 4
Số hạng đầu tiên là một số chính phương. Số hạng thứ ba là một số chính phương. Số hạng ở giữa nhân với tích của căn bậc hai của số hạng đầu tiên và căn bậc hai của số hạng thứ ba .
Đa thức là một số chính phương.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.