Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Viết ở dạng một phương trình.
Bước 2
nằm ở vế phải phương trình, ta hoán đổi vế để nó nằm ở vế trái của phương trình.
Bước 3
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.