Đại số sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Rút gọn rồi so sánh cả hai số hạng , lớn hơn , điều đó có nghĩa là số hạng thứ nhất lớn hơn số hạng thứ hai.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.