Đại số sơ cấp Ví dụ

Tìm hằng số biến thiên của phương trình bậc hai
Bước 1
Vì phương trình có thể được viết dưới dạng , tỉ lệ thuận với .Hằng số tỉ lệ , là .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.