Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Thể tích hình hộp bằng độ dài nhân với chiều rộng nhân với chiều cao .
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài , chiều rộng và chiều cao vào công thức.
Bước 3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.