Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Diện tích bề mặt của một hình chóp bằng tổng diện tích các mặt của hình chóp. Đáy của hình chóp có diện tích , và với biểu thị chiều cao nghiêng bên phía bề dài và chiều cao nghiêng bên phía bề rộng.
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài , chiều rộng và chiều cao vào công thức để tìm diện tích bề mặt của một hình chóp.
Bước 3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Chia cho .
Bước 3.3
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.5
Cộng .
Bước 3.6
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 3.7
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.8
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.9
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.10
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.11
Kết hợp .
Bước 3.12
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.13
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.13.1
Nhân với .
Bước 3.13.2
Cộng .
Bước 3.14
Viết lại ở dạng .
Bước 3.15
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.15.1
Viết lại ở dạng .
Bước 3.15.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 3.16
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.16.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.16.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Tính đáp án xấp xỉ đến vị trí thập phân.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.