Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Diện tích bề mặt của hình hộp bằng tổng diện tích của mỗi mặt của hình hộp.
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài , chiều rộng và chiều cao vào công thức.
Bước 3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nhân với .
Bước 3.1.2
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.2
Nhân với .
Bước 3.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Nhân với .
Bước 3.3.2
Nhân với .
Bước 4
Rút gọn bằng cách cộng các số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Cộng .
Bước 4.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.