Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chu vi của hình chữ nhật bằng tổng của tất cả các cạnh của hình chữ nhật.
Bước 2
Thay các giá trị của độ dài và chiều rộng vào công thức tính chu vi của hình chữ nhật.
Bước 3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 4
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.