Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chu vi của một hình tròn bằng Pi nhân với đường kính .
Bước 2
Vì đường kính bằng lần bán kính , công thức tính chu vi sử dụng bán kính là .
Bước 3
Thay giá trị của bán kính vào công thức tính diện tích đường tròn. Pi xấp xỉ bằng .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.