Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Diện tích của một hình thang bằng nhân chiều cao nhân tổng của các đáy .
Bước 2
Thay các giá trị của chiều cao và các đáy () vào công thức cho diện tích của hình thang.
Bước 3
Kết hợp .
Bước 4
Cộng .
Bước 5
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.