Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Diện tích của một hình thang bằng nhân chiều cao nhân tổng của các đáy .
Bước 2
Thay các giá trị của chiều cao và các đáy () vào công thức cho diện tích của hình thang.
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Cộng .
Bước 4.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.