Đại số sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Chuyển đổi số thập phân thành một phân số bằng cách đặt số thập phân trên lũy thừa của mười. Vì có số ở bên phải dấu thập phân, đặt số thập phân trên . Tiếp theo, thêm phần nguyên vào bên trái của số thập phân.
Bước 2
Rút gọn phần chứa phân số của hỗn số.
Bước 3
Chuyển đổi thành một phân số không thực sự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Một hỗn số là kết quả của phép cộng của phần số nguyên và phần phân số.
Bước 3.2
Cộng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.2.2
Kết hợp .
Bước 3.2.3
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.2.4
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.1
Nhân với .
Bước 3.2.4.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.