Physics Ví dụ

Bước 1
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 1.2
Nhân cả hai vế với .
Bước 1.3
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.3.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2
Thay các giá trị đã cho vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay bằng .
Bước 2.2
Thay bằng .
Bước 3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Viết lại ở dạng .
Bước 4
Làm tròn đến chữ số có nghĩa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.