Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Độ dài của vectơ là căn bậc hai của số lượng của bình phương tọa độ cộng với bình phương tọa độ .
Bước 2
Tính căn bậc hai.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Viết lại ở dạng .
Bước 2.5
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.