Đại số tuyến tính Ví dụ

Bước 1
Áp dụng công thức góc chỉ phương trong đó .
Bước 2
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.2.2
Tính .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.