Đại số tuyến tính Ví dụ

Xác định xem vectơ có nằm trong tập hợp không
,
Bước 1
Đặt tên cho tập hợp là và đặt tên cho vectơ là .
Bước 2
Lập mối liên hệ tuyến tính để xem hệ phương trình có nghiệm không tầm thường hay không.
Bước 3
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết các vectơ dưới dạng ma trận.
Bước 3.2
Viết ở dạng một ma trận bổ sung cho .
Bước 3.3
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.3.2
Rút gọn .
Bước 3.4
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 3.4.2
Rút gọn .
Bước 3.5
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.5.2
Rút gọn .
Bước 4
Vì hệ phương trình tìm được là nhất quán nên vectơ là một phần tử của tập hợp.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.