Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Trừ các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.