Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Tính bằng cách sử dụng công thức .
Bước 2
Trừ khỏi .
Bước 3
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại ở dạng .
Bước 3.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.3
Khai triển thành .
Bước 3.4
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.