Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm xác suất của biến cố bù của A
Bước 1
đại diện cho biến cố bất kỳ, và là phần bù của biến cố đó. Kết hợp lại, hai biến cố xung khắc đại diện cho mọi kết quả có thể có trong không gian mẫu, do đó tổng hai xác suất của chúng là . Trong trường hợp này, .
Bước 2
Xác suất của biến cố bù , bằng .
Bước 3
Thay giá trị của vào .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.