Toán hữu hạn Ví dụ

, , ,
Bước 1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 3
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 4
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Nhân với .
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 5.3
Cộng .
Bước 5.4
Cộng .
Bước 6
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Cộng .
Bước 6.2
Cộng .
Bước 7
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Dạng hỗn số:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.