Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Tìm giá trị trong bảng giá trị xác suất cho một chỉ số z nhỏ hơn .
có diện tích dưới đường cong
Bước 2
Tìm giá trị trong bảng giá trị xác suất cho một chỉ số z nhỏ hơn .
có diện tích dưới đường cong
Bước 3
Để tìm diện tích giữa hai chỉ số z, hãy trừ giá trị chỉ số z nhỏ hơn từ chỉ số lớn hơn. Đối với bất kỳ chỉ số z âm nào, hãy thay đổi dấu của kết quả thành âm.
Bước 4
Tìm diện tích vùng nằm giữa hai chỉ số z.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.