Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn
Bước 1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 1.2
Rút gọn .
Bước 2
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 2.2
Rút gọn .
Bước 3
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 3.2
Rút gọn .
Bước 4
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 4.2
Rút gọn .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.