Toán hữu hạn Ví dụ

, ,
Bước 1
Giá trị tương lai của một khoản đầu tư có thể được tính bằng giá trị hiện tại, lãi suất và thời gian đầu tư.
Bước 2
Rút gọn kết quả.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.