Toán hữu hạn Ví dụ

, ,
Bước 1
Giá trị hiện tại là giá trị tại một ngày nhất định của khoản thanh toán trong tương lai hoặc một chuỗi các khoản thanh toán trong tương lai, được chiết khấu để phản ánh giá trị thời gian của đồng tiền và các yếu tố khác như rủi ro đầu tư.
Bước 2
Thay các giá trị vào công thức.
Bước 3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.1
Quy đổi thành một số thập phân.
Bước 3.1.1.2
Cộng .
Bước 3.1.1.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.2
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.