Toán hữu hạn Ví dụ

Tìm giá trị tương lai của lãi suất liên tục
, ,
Bước 1
Giá trị tương lai của khoản đầu tư có thể được tính bằng giá trị hiện tại, lãi suất và thời gian đầu tư. Công thức này tính lãi trong thời gian liên tục.
Bước 2
Điền các giá trị đã biết vào công thức.
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.