Toán hữu hạn Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng công thức trung điểm để tìm trung điểm của đoạn thẳng.
Bước 2
Thay vào các giá trị cho .
Bước 3
Trừ khỏi .
Bước 4
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 5
Trừ khỏi .
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.