Toán hữu hạn Ví dụ

,
Bước 1
Thay thế các ký hiệu hàm số bằng các hàm số thực sự trong .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.