Toán hữu hạn Ví dụ

Xác định xem có phải là hữu tỉ không
Bước 1
Một hàm số hữu tỉ là một hàm số bất kỳ có thể được viết dưới dạng tỉ lệ của hai hàm đa thức, trong đó mẫu số không phải là .
là một hàm số hữu tỉ
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.