Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Cộng vào từng phần của bất đẳng thức vì nó không chứa biến chúng ta đang cố gắng giải tìm.
Bước 2
Cộng .
Bước 3
Cộng .
Bước 4
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng bất đẳng thức:
Ký hiệu khoảng:
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.