Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Sử dụng công thức bậc hai để tìm các đáp án.
Bước 2
Thay các giá trị , , và vào công thức bậc hai và giải tìm .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.2.1
Nhân với .
Bước 3.1.2.2
Nhân với .
Bước 3.1.3
Cộng .
Bước 3.1.4
Viết lại ở dạng .
Bước 3.1.5
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Rút gọn .
Bước 4
Câu trả lời cuối cùng là sự kết hợp của cả hai đáp án.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.