Toán hữu hạn Ví dụ

, ,
Bước 1
Sử dụng công thức để tìm trung bình nhân.
Bước 2
Nhân với .
Bước 3
Nhân với .
Bước 4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 6
Tính xấp xỉ kết quả.
Bước 7
Trung bình nhân nên được làm tròn đến số chữ số thập phân nhiều hơn so với dữ liệu gốc. Nếu dữ liệu gốc bị trộn lẫn, làm tròn đến số chữ số thập phân nhiều hơn số chính xác thấp nhất.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.