Hoá học Ví dụ

Bước 1
Đây là công thức quy đổi độ C sang độ F, trong đó là nhiệt độ F và là nhiệt độ C.
Bước 2
Thay nhiệt độ Celsius vào công thức.
Bước 3
Chia cho .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.