Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Lập phương trình tham số cho để giải phương trình cho .
Bước 2
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 4
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 4.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.1.2
Chia cho .
Bước 4.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Chia cho .
Bước 5
Thay thế trong phương trình cho để có được phương trình theo .
Bước 6
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.