Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân với .
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.3
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.