Giải tích Ví dụ

, ,
Bước 1
Thay thế các ký hiệu hàm số trong bằng các hàm số thực sự.
Bước 2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.