Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tính đạo hàm hai vế của phương trình.
Bước 1.2
Đạo hàm của đối với .
Bước 1.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.4
Thiết lập lại phương trình bằng cách đặt vế trái bằng vế phải.
Bước 2
Thay vào phương trình vi phân đã cho.
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.4
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2.5
Chia cho .
Bước 4
Đáp án đã cho thỏa mãn phương trình vi phân đã cho.
là đáp án của
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.