Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Convert to .
Bước 2
Loại bỏ các đơn vị chung và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cross cancel units.
Bước 2.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Remove the canceled units.
Bước 2.2.2
Kết hợp các phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.