Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Lấy nghịch đảo tang của .
Bước 2
Chia cho .
Bước 3
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.