Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Quy đổi tỉ lệ sang phân số bằng cách đưa vế trái của tỉ lệ thành tử số và vế phải thành mẫu số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.