Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Nghịch đảo nhân của một số là nghịch đảo của số đó. Vì , nên là nghịch đảo nhân của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.