Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Quy đổi sang số thập phân.
Bước 2
Nhân với để quy đổi sang tỉ lệ phần trăm.
Bước 3
Rút gọn .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.