Toán cơ bản Ví dụ

Bước 1
Di chuyển số thập phân để có một chữ số khác không ở bên trái dấu thập phân. Số lượng vị trí thập phân bạn di chuyển sẽ là số mũ trên . Nếu số thập phân được di chuyển sang phải, số mũ sẽ âm. Nếu số thập phân được di chuyển sang bên trái, số mũ sẽ dương.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.